Win88 cổng game quốc tế - GameLoop chính thức

Lịch khởi hành


Cập nhật lịch mới nhất các tour hấp dẫn của PYS Travel

Tour trong nước

Tour Nam Cát Tiên 2 ngày 1 đêm từ TP.HCM
Khởi hành từ: Hồ Chí Minh - 2 ngày 1 đêm
2,150,000đ

Tháng 12: 02/12

Xem thêm
1,680,000đ

Tháng 12: 30/12, 31/12, 16/12...
Tháng 1: 13/01
Tháng 2: 13/02

Xem thêm
Tour săn mây Tà Xùa - Bắc Yên 2 ngày 1 đêm
Khởi hành từ: Hà Nội - 2 ngày 1 đêm
1,680,000đ

Tháng 12: 02/12, 09/12, 16/12...
Tháng 1: 20/01, 06/01, 06/01...
Tháng 2: 03/02, 03/02, 12/02...

Xem thêm
2,880,000đ

Tháng 12: 30/12
Tháng 2: 12/02

Xem thêm
Tour Hoàng Su Phì - Chiêu Lầu Thi 4 ngày 4 đêm từ TP.HCM
Khởi hành từ: Hà Nội - 3 ngày 2 đêm
6,980,000đ

Tháng 12: 30/12, 30/12, 15/12...
Tháng 2: 12/02, 12/02, 12/02...

Xem thêm
Tour Y Tý: Vùng đất mây trời 4 ngày 3 đêm từ TP.HCM
Khởi hành từ: Hà Nội - 2 ngày 1 đêm
5,880,000đ

Tháng 12: 16/12
Tháng 2: 12/02, 13/02, 17/02...

Xem thêm
2,680,000đ

Tháng 12: 29/12, 30/12, 08/12...
Tháng 1: 26/01
Tháng 2: 12/02, 12/02, 13/02...
Tháng 3: 01/03

Xem thêm
2,680,000đ

Tháng 12: 29/12, 30/12, 15/12...
Tháng 1: 12/01
Tháng 2: 11/02, 11/02, 12/02...

Xem thêm
1,880,000đ

Tháng 12: 30/12

Xem thêm
Image
Tour Nam Cát Tiên 2 ngày 1 đêm từ TP.HCM
 • Khởi hành từ: Hồ Chí Minh
 • Điểm đến: Nam Cát Tiên

Ngày khởi hành


Giá từ:
2,150,000 VND
Image
Tour du lịch Mộc Châu mùa hoa cải trắng 2 ngày 1 đêm từ Hà Nội
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Điểm đến: Mộc Châu

Ngày khởi hành

 • Tháng 12: 30/12, 31/12, 16/12...
 • Tháng 1: 13/01
  Tháng 2: 13/02
 • Xem thêm

Giá từ:
1,680,000 VND
Image
Tour săn mây Tà Xùa - Bắc Yên 2 ngày 1 đêm
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Điểm đến: Tà Xùa

Ngày khởi hành

 • Tháng 12: 02/12, 09/12, 16/12...
 • Tháng 1: 20/01, 06/01, 06/01...
  Tháng 2: 03/02, 03/02, 12/02...
 • Xem thêm

Giá từ:
1,680,000 VND
Image
Tour Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên: Những nẻo đường Tây Bắc 3 ngày 2 đêm
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Điểm đến: Điện Biên

Ngày khởi hành


Giá từ:
2,880,000 VND
Image
Tour Hoàng Su Phì - Chiêu Lầu Thi 4 ngày 4 đêm từ TP.HCM
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Điểm đến: Hoàng Su Phì

Ngày khởi hành

 • Tháng 12: 30/12, 30/12, 15/12...
 • Tháng 2: 12/02, 12/02, 12/02...
 • Xem thêm

Giá từ:
6,980,000 VND
Image
Tour Y Tý: Vùng đất mây trời 4 ngày 3 đêm từ TP.HCM
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Điểm đến: Y Tý

Ngày khởi hành

 • Tháng 12: 16/12 ,
 • Tháng 2: 12/02, 13/02, 17/02...
 • Xem thêm

Giá từ:
5,880,000 VND
Image
Tour Hồ Ba Bể - Thác Bản Giốc 3 ngày 2 đêm từ Hà Nội
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Điểm đến: Bản Giốc

Ngày khởi hành

 • Tháng 12: 29/12, 30/12, 08/12...
 • Tháng 1: 26/01
  Tháng 2: 12/02, 12/02, 13/02...
  Tháng 3: 01/03
 • Xem thêm

Giá từ:
2,680,000 VND
Image
Tour Hà Giang - Sông Nho Quế hùng vĩ 3 ngày 2 đêm từ Hà Nội
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Điểm đến: Hà Giang

Ngày khởi hành

 • Tháng 12: 29/12, 30/12, 15/12...
 • Tháng 1: 12/01
  Tháng 2: 11/02, 11/02, 12/02...
 • Xem thêm

Giá từ:
2,680,000 VND
Image
Tour Bình Liêu Quảng Ninh 2 ngày 1 đêm - Chinh phục sống lưng khủng long
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Điểm đến: Bình Liêu

Ngày khởi hành


Giá từ:
1,880,000 VND
19,990,000đ

Tháng 12: 27/12
Tháng 1: 31/01
Tháng 2: 28/02

Xem thêm
21,990,000đ

Tháng 12: 27/12
Tháng 1: 31/01
Tháng 2: 28/02

Xem thêm
26,990,000đ

Tháng 1: 31/01

Xem thêm
0đ

Tháng 12: 05/12, 12/12, 26/12...
Tháng 1: 30/01
Tháng 2: 27/02

Xem thêm
Image
Tour Ấn Độ: Delhi - Agra - Jaipur 6 ngày 5 đêm từ TP.HCM - 5 sao
 • Khởi hành từ: Hồ Chí Minh
 • Điểm đến: Ấn Độ

Ngày khởi hành

 • Tháng 12: 27/12 ,
 • Tháng 1: 31/01 , Tháng 2: 28/02 ,
 • Xem thêm

Giá từ:
19,990,000 VND
Image
Tour hành hương Ấn Độ: Delhi - Varanasi - Bodhgaya - Rajgir - Patna 6 ngày 5 đêm từ TP.HCM
 • Khởi hành từ: Hồ Chí Minh
 • Điểm đến: Ấn Độ

Ngày khởi hành

 • Tháng 12: 27/12 ,
 • Tháng 1: 31/01 , Tháng 2: 28/02 ,
 • Xem thêm

Giá từ:
21,990,000 VND
Image
Tour Kashmir Ấn Độ: Delhi - Sonamarg - Gulmarg 6 ngày 5 đêm từ TP.HCM
 • Khởi hành từ: Hồ Chí Minh
 • Điểm đến: Kashmir

Ngày khởi hành


Giá từ:
26,990,000 VND
Image
Tour Ấn Độ: Delhi - Agra - Jaipur 5 ngày 4 đêm từ Hà Nội
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Điểm đến: Ấn Độ

Ngày khởi hành

 • Tháng 12: 05/12, 12/12, 26/12...
 • Tháng 1: 30/01 , Tháng 2: 27/02 ,
 • Xem thêm

Giá từ:
0 VND
fixed-phone

HN    : 024.73 07 50 60

HCM : 028.73 07 50 60